Brand (0) Carretó

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

CLUB ELEMENTS és una marca comercial de ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL.


ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL protegeix les dades personals segons l'establert en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) i la directiva europea RGPD, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests amb l'objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.


Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça info@clubelements.com ,o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL. està legitimada per tractar les seves dades perquè són necessàries per prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga en les autoritzacions a complimentar prèviament a la prestació del servei.


Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal o comunicació expressa en les autoritzacions a complimentar.


Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s'ha de dirigir per escrit a info@clubelements.com.

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, dels formulari de preinscripció o presentant els formularis i autoritzacions descarregables complimentats i signats, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.


ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL. està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.


ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.


ELEMENTS OUTDOOR SERVICES SL.

NIF: B63116693

Adreça: C/. Roger 67, 3era planta 08028 Barcelona

E-mail: info@clubelements.com

Telèfon: +34 931 639 900